POUR DEPART        CONTACTEZ-NOUS 

 

 

       

 

                 RefCBT8 CIRCUIT  PEKIN-CHENG DE-TIAN JIN    

 

                                                  

                                                                     

                              

 

 

                 Ref: JZH8 - CIRTUIT  CHENG DU-JIU ZHAI GOU-HUANG LONG    

 

                                                  

 

         

                                                                           

                          

                   Ref: CHH9 - CIRCUIT  HUANG SHAN

 

                                                     

 

 

    

 

                Ref: CJN7 - CIRCUIT  REGIONS AU SUD DU FLEUVE YANGTSE

 

                                                      

 

       

 

               Ref:  HN7 - CIRCUIT  ZHANG JIAJIE-CHANG SHA- FENG HUANG 

               

                                               

 

 

           

                             

            GL6 - CIRCUIT  GUI LIN

 

 

                                                         

                                                                 

 

 

 

                 Ref: XCS6 - CIRCUIT  XIA MEN

 

                                                   

                                                                 

                               

 

 

                 

                Ref: XZJ6 - CIRCUIT  ZHU JIANG

         

                                                         

 

 

            

 

         Ref: CC7 - CIRCUIT   PARC D'ATTRACTION-JARDIN SPECIAL-STATION

                                    THERMALE 

                                 

                                                 

                       

                                

                                          

                            

         Ref: CW7 - CIRCUIT  TAIPEI-VILLAGE CULTUREL-MONTAGNE D'ALI 

   

                                                 

 

              

  

 

            Ref: CT6 - CIRCUIT  TAIPEI-HUALIAN-VILLAGE DE VACANCES CULTUREL                  

 

                                                       

 

            

 

         

         Ref:  CF6 - CIRCUIT  PACAGE DE LA VACHE LAITIERE-JARDIN SPECIAL-                      

                                       STATION THERMALE    

                              

                                                     

 

 

 

          

        Ref: CH7 - CIRCUIT  TAIBEI -HUALIAN-STATION THERMALE-LAC DE SOLEIL                                            

                                     ET DE LUNE